Religi & Sejarah

Kemaliq Lingsar

Wikimedia.org

Kemaliq Lingsar adalah destinasi yang unik. Jika biasanya kita menemukan Pura sebagai tempat ibadah umat Hindu, maka di Pura Lingsar juga disucikan oleh umat Islam. Kemaliq yang dibangun 1714 ini merupakan tempat ritual bagi penganut animisme di Lombok. Terdapat dua kuil suci yang digunakan oleh umat Islam, Hindu dan Budha untuk memohon kesejahteraan.

Salah satu tradisi lokal di Pura Lingsar yang masih berlangsung hingga saat ini adalah tradisi Perang Topat. Tradisi ini dihajatkan untuk memohon kesuburan. Perang Topat menjadi salah satu perayaan kesyukuran kepada Sang Pencipta yang dilakukan oleh warga lintas agama dan etnis.

Comments

Most Popular

To Top